Chánh văn phòng bộ tiếng anh là gì ? Nhiệm vụ của chánh văn phòng

181

Định nghĩa về chánh văn phòng

Chánh văn phòng chính là người lãnh đạo đứng đầu và chịu trách nhiệm chính trong việc điều phối công việc mỗi ngày của văn phòng cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, công ty hoặc doanh nghiệp,..

Chánh văn phòng là chức danh quản lý của cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể, hiệp hội. Chánh văn phòng được bổ nhiệm, miễn nhiệm sẽ theo quy định của pháp luật (đối với các cơ quan nhà nước) hoặc theo điều lệ, nội quy của tổ chức, cơ quan (đối với các tổ chức, cơ quan không phải là cơ quan nhà nước). 

Chánh văn phòng bộ tiếng anh là gì ?

chanh-van-phong-bo-tieng-anh-la-gi

Chánh văn phòng tiếng anh là chief

Chánh văn phòng bộ tiếng anh là The chief of ministry …

Ví dụ như : 

 • Chánh văn phòng bộ Nội vụ : The Chief of the Home Ministry Secretariat
 • Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh : The Chief of the Provincial People’s Committee Secretaria
 • Chánh văn phòng bộ Công an : The Chief of ministry of Public Security

Nhiệm vụ của chánh văn phòng

 • Chánh văn phòng sẽ là người tiếp nhận và thực hiện sự uỷ quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó về một số công việc như hoạt động đối nội và đối ngoại của cơ quan, tổ chức đó;
 • Sẽ là người quyết định những vấn đề cơ bản văn phòng theo quy định của cơ quan, tổ chức đó;
 • Là người phân công nhiệm vụ, kiểm tra và giám sát, quản lý những nhân viên trong văn phòng mà mình được bổ nhiệm để đảm bảo hoàn thành công việc được giao.

chanh-van-phong-bo-tieng-anh-la-gi

 • Chịu trách nhiệm báo cáo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức về tiến độ công việc cũng như mức độ hoàn thành mà cơ quan đó giao cho.
 • Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị trong tổ chức để đảm bảo sự vận hành trơn tru và hoạt động hiệu quả về công việc.

Tiêu chuẩn của chức danh Chánh văn phòng

Tiêu chuẩn của chức danh Chánh Văn phòng đã được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 02/2017/TT-BTP như sau :

 • Phải có trình độ cử nhân luật trở lên;
 • Tối thiểu phải đang ở ngạch Chuyên viên hoặc tương đương;
 • Phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên;
 • Phải có trình độ ngoại ngữ và các chứng chỉ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bình luận