Giáo dục

Chế phẩm trong tiếng Anh là gì ? Khái niệm về chế phẩm

Khái niệm về chế phẩm

Chế phẩm là những sản phẩm đã qua hoặc hoàn thành quá trình sản xuất, bao gồm cả việc đóng gói trong bao bì cuối cùng, nhưng chưa được bán hoặc phân phối cho người tiêu dùng cuối cùng. Các thông số kỹ thuật để xuất xưởng thành phẩm phải tuân theo các quy định của FDA Khi sản phẩm đến tay người dùng cuối cùng thì việc xử lý hàng hóa lúc đó mới đến công đoạn cuối cùng. 

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Trong khi hàng hóa chế phẩm là sản phẩm cuối cùng của một công ty, hàng hóa có thể là thành phần hoặc nguyên liệu thô của công ty khác. Về bản chất, các thành phần được sử dụng để tiếp tục sản xuất các sản phẩm khác nhau.

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Chế phẩm trong tiếng Anh là gì ? 

Chế phẩm trong tiếng Anh có nghĩa là 

Finished product  phiên âm  \ˈFɪnɪʃt ˈprɒdʌkt \  (danh từ) 

Một số từ tương tự

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

  • finished good: thành phẩm. 
  • finished film: phim hoàn thành.
  • semi-finished product: bán thành phẩm.

Ex:

A film is a finished product. 

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

=>          Một bộ phim là một thành phẩm.

When the bosses saw the finished product, however, they changed their mind.

=>        Tuy nhiên, khi các ông chủ nhìn thấy thành phẩm, họ đã thay đổi quyết định.

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Finished product release and end of shelf life specifications have not been changed (except for appearance).

=>        Thông số kỹ thuật xuất xưởng và hết hạn sử dụng thành phẩm không được thay đổi (ngoại trừ hình thức bên ngoài). 

⇒ Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *