Luyện tập tiếng anh là gì ? Practice và Practise

129

Định nghĩa về luyện tập

Luyện tập là một hành động được lặp đi lặp lại một hành vi nhiều lần đến khi đã nhuần nhuyễn một việc gì đó. Nhằm nâng cao trình độ, cải thiện hoặc nhuần nhuyễn nó.

Luyện tập tiếng anh là gì ?

Luyện tập tiếng anh là practice

luyen-tap-tieng-anh-la-gi

Ví dụ : 

  • I want to practice my English so that I can become a more confident speaker : Tôi muốn luyện tập tiếng anh để có thể trở thành một người nói tiếng anh tự tin hơn.
  • I practise the piano for one hour every day because I have an exam next month : Tôi luyện tập piano mỗi ngày 1 tiếng vì tôi có cuộc thi vào tháng sau.
  • Every day after school, Robert likes to practice singing his solo for the spring concert : Mỗi ngày sau khi tan trường, Robert vẫn luyện tập phần trình diễn solo của anh ấy cho buổi hòa nhạc mùa xuân.
  • I practice yoga daily : Tôi luyện tập yoga mỗi ngày.

Practice và Practise

Có một số người học tiếng Anh phân vân, thắc là không biết từ nào đúng, sử dụng như thế nào. Tuy nhiên practice và practise là như nhau, chỉ khác là nơi bắt nguồn của nó sẽ có những cách sử dụng khác nhau. 

luyen-tap-tieng-anh-la-gi

Đối với tiếng Anh – Anh (Úc) thì practice là danh từ có nghĩa là sự luyện tập, practise là động từ.

Ví dụ như : 

  • I went to the local medical practice to see a doctor for my throat infection : Tôi đã đến nơi hành nghề y học của địa phương để khám về sự nhiễm trùng cổ họng.
  • I want to improve our workplace practices so that we can create a friendlier work environment : Tôi muốn cải thiện những nơi làm việc của chúng ta để có thể tạo nên một môi trường làm việc thân thiện hơn.
  • Shall I practise my handwriting ? : Tôi có nên luyện tập viết chữ không ?
  • You should practise more : Bạn nên luyện tập nhiều hơn

Còn đối với tiếng Anh – Mỹ thì practice và practise là như nhau.

Ví dụ như : 

  • Practice makes perfect : Luyện tập giúp hoàn hảo hơn.
  • You need more practice : Bạn cần luyện tập nhiều hơn.

Bình luận